Consultatie

Duurzame landbouwpraktijken ontwikkelen i.v.m. geïntegreerde gewasbeschermingsmethoden en andere vormen van advies en interventies op een economisch en ecologisch verantwoorde manier.